06 jan

Uitnodiging algemene leden vergadering en nieuwjaarsreceptie

Beste leden,

Graag nodigen we jullie uit voor de DOS ALV op vrijdag 13 januari 2017. Ook
dit jaar combineren we de ALV met de nieuwjaarsreceptie. U bent hier allen
van harte voor uitgenodigd. Ook ouders die belangstelling hebben in het
wel en wee van onze vereniging zijn hierbij van harte welkom.

De agenda van de avond ziet er als volgt uit:

20:00 uur ontvangst

20:15 uur aanvang ALV

 • inleiding
 • vaststellen jaarverslag secretaris
 • verslag van de kascommissie
 • verslag van de jaarrekening van de vereniging
 • vaststellen van de begroting voor het komende boekjaar
 • kwijting en decharge van het gevoerde bestuur
 • benoeming bestuursleden
 • benoeming kascommissie
 • ingekomen voorstellen
 • diversen
 • vaststelling datum volgende jaarvergadering
 • huldiging Kampioenen 2016
 • uitreiking winnaar Grote clubactie

21:15 uur sluiting door de voorzitter

21:20 uur aanvang nieuwjaarsreceptie

De A.L.V. en nieuwjaarsreceptie vinden plaats in het kruisgebouw,

Zeshoevenstraat 31 te Udenhout.

Met vriendelijke groet,
Bestuur G.V. D.O.S.

© 2023 Gymnastiek vereniging DOS Udenhout