23 jan

Maaike Linnemeijer | vrijwilliger in beeld (deel 2)

Ik ben bij DOS betrokken omdat onze zoon Marijn al ruim 12 jaar tot de groep springers behoort.

Eind 2013 was er een tekort aan vrijwilligers bij DOS en heeft het toenmalige bestuur een avond georganiseerd waarbij je kon aangeven waar je interesse lag. Vanuit die avond is begin 2014 de Activiteiten Commissie (AC) opgericht. We organiseren elk seizoen de Tino van Loenhout Clubkampioenschappen, de bedankdag voor de vrijwilligers en we ondersteunen bij de organisatie van de Algemene Leden Vergadering.

De AC bestaat op dit moment uit 5 leden, die vanuit hun eigen kwaliteiten samenwerken. De ene persoon voelt zich fijn op de achtergrond, de ander is goed met cijfers, enzovoort. We vullen elkaar daar uitstekend in aan. We vergaderen op onregelmatige basis maar de frequentie wordt hoger naarmate een activiteit dichterbij komt. Ook het aantal appjes over en weer groeit dan.

Hoewel we een activiteit op poten kunnen zetten hebben we ook altijd nog hulp nodig. We zijn dan ook elk jaar blij met de hulp van ouders die in de zaal komen opbouwen of afbreken!

Het mooie van de activiteiten die we organiseren is de gezichten van de leden: spanning of blijdschap bij de clubkampioenschappen, plezier of competitiedrang bij de bedankdag. Dat geeft enorm veel voldoening!

© 2024 Gymnastiek vereniging DOS Udenhout