Contributie

G.V. DOS houdt sport toegankelijk
Het motto “Jeugd in Beweging” wordt van harte ondersteund. G.V. DOS houdt daarom de contributie zo laag mogelijk.

De contributie voor een basisles is € 135
De contributie voor een lid, jeugd en senioren, voor de activiteiten gymnastiek en turnen ligt met ingang van 1 september 2022 op € 135. De contributie voor het seizoen 2023/2024 blijft gelijk.

De contributie wordt in het seizoen 2023/2024 in 2 (twee) termijnen geïncasseerd
Met deze wijze van incasseren houden we de sport toegankelijk door op 2 (twee) momenten in een seizoen de contributie te innen. In september wordt er geïncasseerd voor de periode van september tot en met februari van het volgende jaar (6 maanden). In februari wordt er geïncasseerd voor de periode maart tot en met de start van de zomervakantie (4 maanden). Dit voorkomt dat er op 1 (één) moment in het seizoen een volledige contributie wordt geïncasseerd.

Voor de basisles betekent het dat de contributie in 2 (twee) delen wordt geïncasseerd. Wanneer een lid meerdere lessen volgt, wordt er evenredig aan de contributie van de les in 2 (twee) delen geïncasseerd.

De half geld regeling
Wanneer er uit één gezin meer dan twee leden lid zijn, betalen de volgende gezinsleden slechts de helft van de basiscontributie. Dit betekent dat het derde kind voor half geld kan deelnemen aan een basisles. De half geld regeling geldt niet voor de extra lesblokken.

Categorie Contributie 2023/2024
Deelname aan basisles (jeugdlid en senior lid) € 135
Deelname aan extra lesblok van één uur * + ** € 100
Ladies fit € 125
Heren Volleybal € 165
Zaterdag selectie groepsspringen (lesblok 2 uur)
inclusief wedstrijdpaspoort en wedstrijdkosten ***
€ 370

* Dit is exclusief deelnemerskosten aan wedstrijden.
** Wanneer een lid aaneensluitend twee lesuren volgt, dan worden hiervoor 2 extra lesblokken van één uur als contributie gerekend.
*** Dit is inclusief de wedstrijdkosten en de clinics die in het seizoen 2023/2024 worden georganiseerd.  De wedstijdkosten worden voorafgaand aan het seizoen berekend op basis van het aantal wedstrijden en onderdelen per wedstrijd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de wedstrijdkalender van de KNGU. De wedstrijdkosten zijn voor het seizoen 2023/2024 inclusief de clinics vastgesteld op € 170.

Lid worden tijdens een seizoen is mogelijk
Indien iemand tijdens het seizoen lid wordt er naar het rato het aantal maanden dat er sprake is van een lidmaatschap de contributie geïncasseerd. Dit is beschreven in de contributievoorwaarden.
Seizoen 2023/2024: Contributie-voorwaarden-lidmaatschap-GVDOS-Udenhout-september-2023

De meedoenregeling
G.V. DOS doet mee aan de meedoenregeling van de gemeente Tilburg.

Stichting Leergeld
G.V. DOS doet mee aan de Stichting Leergeld.Homepage (leergeldtilburg.nl)

Automatisch incassoformulier
klik hier voor het automatische incassoformulier.

© 2023 Gymnastiek vereniging DOS Udenhout