16 nov

De Algemene Leden Vergadering gaat niet door

De Algemene Leden Vergadering (ALV) gaat niet door
De vergadering stond gepland op vrijdag 19 november in het Kruisgebouw. Helaas zijn de huidige richtlijnen van de overheid, net als vorig jaar, het struikelblok om de ALV door te laten gaan. 

Een terugblik op het seizoen 2020/2021
De presentatie over afgelopen seizoen vind je door de volgende link te openen jaarverslag 2020 – 2021. Op verzoek stellen we leden in de mogelijkheid om de jaarcijfers in te zien.

Het bestuur wil in contact komen met iedereen die g.v. DOS een warm hart toedraagt
Zodra de richtlijnen het weer toe laten, wordt er een nieuwe datum vastgesteld voor een bijeenkomst. Centraal tijdens die bijeenkomst staat de uitreiking van de DOScars, een toelichting over het Kleuren Turnen, de eerste ervaringen met deze lesmethode en uiteraard de mogelijkheid om in gesprek te gaan met het bestuur.

G.V. DOS sluit, zonder ALV, het vorig seizoen (2020/2021) formeel af
De afronding vindt plaats op vrijdag 19 november. Dit betekent dat leden tot dat moment tijd hebben om het bestuur te bevragen over de uitvoering van het gevoerde beleid. Wanneer alle vragen zijn beantwoord vindt er, met een duur woord, decharge plaats. Decharge is de goedkeuring van de bestuursverantwoording (het jaarverslag en de jaarrekening) en van het gevoerde beleid en bestuur over het seizoen 2020/2021.

De samenstelling van het bestuur wijzigt
Na jarenlange betrokkenheid bij de vereniging leggen Gaby Dekkers en Patricia van Iersel hun bestuurstaken in goed overleg neer. Dit heeft tot gevolg dat het bestuur vanaf 20 november bestaat uit Henriëtte Reinders, Elke Velthoven, Ralf Adams en Steven Vervoort. Namens de trainers is Juliet Brokken intensief betrokken bij het bestuur.

Het bestuur is op zoek naar versterking
Geïnteresseerden zijn van harte welkom om kennis te maken en vrijblijvend een bestuursvergadering deel te nemen. Maar let op, dit is echt heel leuk om te doen. Je bent gewaarschuwd :-).

©2022 Gymnastiek vereniging DOS Udenhout