Archief voor november, 2021

27 nov

Opnieuw aangepaste maatregelen voor sportactiviteiten

Het kabinet heeft op vrijdag 26 november strengere maatregelen aangekondigd
Deze regels gelden vanaf zondag 28 november. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Deze maatregelen hebben gevolgen voor G.V. DOS
Per 28 november geldt een sluitingstijd voor alle binnen- en buitensportaccommodaties tussen 17.00 en 05.00 uur. Dit betekent dat lessen in dit tijdsblok niet door mogen gaan. Voor lessen die wel mogen plaats vinden geldt dat er 1,5 meter afstand moet worden gehouden en een mondkapjesplicht bij verplaatsing. 

G.V. DOS zoekt naar mogelijkheden om in beweging te blijven
Dit is uiteraard afhankelijk van de beschikbaarheid van trainers en vrijwilligers buiten de reguliere lestijden om en natuurlijk de beschikbaarheid van de sportzaal. Als vereniging blijven we creatief en denken in mogelijkheden. De meest actuele informatie over jouw les ontvang je van de jouw trainer(s). 

De Peuter – en kleutergymlessen op woensdagmiddag en de lessen op zaterdag gaan door
Dit kan en mag op een verantwoorde wijze. Dat deden we al en dat blijven we doen. Uiteraard vragen we ook aan onze leden en ouders om de basisregels van de overheid te respecteren. 

27 nov

Alternatieve wedstrijd Groepsspringen

Op 20 november had er een wedstrijd Groepsspringen plaats moeten vinden. Helaas werd deze wedstrijd één dag voor aanvang geannuleerd. Een forse tegenvaller. Zeker omdat er de voorbije weken hard was getraind om een goede prestatie neer te zetten. 

Direct na de annulering ontstond er het idee bij de trainers, vrijwilligers en ouders om een alternatief programma te realiseren. Het werd een daverend succes. Onder toeziend oog van onze eigen, gediplomeerde, juryleden en een camera- en fotoploeg werd er een echt wedstrijdprogramma op poten gezet. Alle selectiegroepen kregen de mogelijkheid om te laten zien wat ze de afgelopen periode hebben geleerd. Tussendoor werd er genoten van een donut en een heerlijk Brabants worstenbroodje. Gesponsord door betrokken ouders.

16 nov

De Algemene Leden Vergadering gaat niet door

De Algemene Leden Vergadering (ALV) gaat niet door
De vergadering stond gepland op vrijdag 19 november in het Kruisgebouw. Helaas zijn de huidige richtlijnen van de overheid, net als vorig jaar, het struikelblok om de ALV door te laten gaan. 

Een terugblik op het seizoen 2020/2021
De presentatie over afgelopen seizoen vind je door de volgende link te openen jaarverslag 2020 – 2021. Op verzoek stellen we leden in de mogelijkheid om de jaarcijfers in te zien.

Het bestuur wil in contact komen met iedereen die g.v. DOS een warm hart toedraagt
Zodra de richtlijnen het weer toe laten, wordt er een nieuwe datum vastgesteld voor een bijeenkomst. Centraal tijdens die bijeenkomst staat de uitreiking van de DOScars, een toelichting over het Kleuren Turnen, de eerste ervaringen met deze lesmethode en uiteraard de mogelijkheid om in gesprek te gaan met het bestuur.

G.V. DOS sluit, zonder ALV, het vorig seizoen (2020/2021) formeel af
De afronding vindt plaats op vrijdag 19 november. Dit betekent dat leden tot dat moment tijd hebben om het bestuur te bevragen over de uitvoering van het gevoerde beleid. Wanneer alle vragen zijn beantwoord vindt er, met een duur woord, decharge plaats. Decharge is de goedkeuring van de bestuursverantwoording (het jaarverslag en de jaarrekening) en van het gevoerde beleid en bestuur over het seizoen 2020/2021.

De samenstelling van het bestuur wijzigt
Na jarenlange betrokkenheid bij de vereniging leggen Gaby Dekkers en Patricia van Iersel hun bestuurstaken in goed overleg neer. Dit heeft tot gevolg dat het bestuur vanaf 20 november bestaat uit Henriëtte Reinders, Elke Velthoven, Ralf Adams en Steven Vervoort. Namens de trainers is Juliet Brokken intensief betrokken bij het bestuur.

Het bestuur is op zoek naar versterking
Geïnteresseerden zijn van harte welkom om kennis te maken en vrijblijvend een bestuursvergadering deel te nemen. Maar let op, dit is echt heel leuk om te doen. Je bent gewaarschuwd :-).

05 nov

Aangepaste maatregelen per 6 november 2021

Per 6 november heeft het demissionair kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd voor de sport. Bij sporten op binnensportlocaties is er voor publiek en sporters vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs vereist.

Als vereniging respecteren wij de nieuwe maatregelen
Alle nieuwe maatregelen en de basisregels zijn beschreven op de website van de Rijksoverheid (link nieuwsbericht Rijksoverheid). Het sportbedrijf Tilburg heeft de maatregelen van de Rijksoverheid vertaald naar wijzigingen voor de sportaccommodaties in Tilburg (link artikel sportintilburg.nl). Het NOC-NSF is voor onze vereniging richtinggevend en heeft het protocol Verantwoord sporten aangepast met ingang van 6 november. 

Wij vragen onze trainers leden, ouders en begeleiders hier naar te handelen
Dit betekent alle leden, ouders en begeleiders van 18 jaar of ouder in de gymzaal in het bezit moet zijn van een coronatoegangsbewijs. In theorie streven we er als vereniging naar om dit structureel te controleren. In de praktijk is dat afhankelijk van de beschikbaarheid van onze trainers en vrijwilligers. 

De praktische invulling van deze maatregelen kost tijd
Dit ondervinden wij als vereniging maar al te goed. De overheid heeft daar begrip voor. Op de eerste dag van de maatregelen, zaterdag 6 november, wordt nog niet actief gecontroleerd op het coronatoegangsbewijs, omdat het niet voor alle leden mogelijk is op een dergelijke korte termijn in het bezit te komen van een bewijs. Het bestuur, de trainers en de vrijwilligers gaan er vanaf komende week alles aan doen om de maatregelen naar eer en geweten in te vullen.

Samen zijn wij G.V. DOS 
We kunnen niet zonder onze trainers, vrijwilligers en leden. Als vereniging respecteren we elk individu en streven we ernaar sport voor iedereen toegankelijk te houden. 

Wij zijn een gymnastiekvereniging
Natuurlijk herkennen wij de discussie in de maatschappij over de (nieuwe) maatregelen van de overheid. Deze maatregelen hebben voor- en tegenstanders. Als vereniging ligt voor ons de focus op het veilig en verantwoord aanbieden van sport. Sport moet zorgen voor verbroedering, verbinding en een gezonde samenleving. Wij hopen daar als vereniging aan bij te kunnen dragen.

De wijzigingen voor leden, ouders en begeleiders op een rij
– Als vereniging stellen we het zeer op prijs dat ouders en begeleiders op basis van de nieuwe maatregelen geen gebruik maken van de tribune. Dat geeft de trainers en de vrijwilligers de ruimte om hun tijd en energie te investeren in het begeleiden van de leden en de kwaliteit van de les. Dit is een verzoek vanuit de vereniging. Dit verzoek is geen richtlijn van de overheid.

– Als vereniging verzoeken we ouders en en begeleiders om de kinderen af te zetten bij de voordeur. Na afloop van de les worden de kinderen, onder begeleiding, bij de nooduitgang naar buiten gelaten. Zo zorgen we voor een goede doorstroom bij opvolgende lessen en voorkomen we dat tijd wordt geïnvesteerd in het controleren van coronatoegangsbewijzen. Ook dit is een verzoek vanuit de vereniging. Dit verzoek is geen richtlijn van de overheid.

– Voor iedereen vanaf 18 jaar is een coronatoegangsbewijs verplicht wanneer de sportaccommodatie wordt betreden. Dit bewijs is alleen geldig in combinatie met een geldig legitimatiebewijs. Jongeren onder de 18 jaar hoeven niet gecontroleerd te worden.

– Voor iedereen vanaf 13 jaar is het verplicht een mondkapje te dragen bij binnenkomst. Voor jongeren onder de 18 geldt dat het mondkapje in de kleedruimtes af mag. Voor leden mag het mondkapje af zodra het coronatoegangsbewijs is gecontroleerd. 

Samen blijven we sporten!
Met sportieve groeten namens het bestuur.

02 nov

De ALV vindt plaats op vrijdag 19 november

De Algemene Leden Vergadering (ALV) vindt plaats op vrijdag 19 november. Deze bijeenkomst vindt plaats in het Kruisgebouw in Udenhout en start om 20.00 uur. Het bestuur nodigt je uit om hierbij aanwezig te zijn. 

De onderwerpen tijdens de Algemene Leden Vergadering
1. Het jaarverslag 2020 – 2021, een terugblik op afgelopen seizoen en de ontwikkelingen in het lopende seizoen. 
2. De financiële situatie van de vereniging.
3. Decharge van het bestuur. Oftewel de vraag aan de leden van G.V. DOS of ze zich kunnen vinden in het gevoerde beleid van de vereniging?

Informatie over het Kleuren Turnen
Deze bijeenkomst wordt ook gebruikt om de nieuwe lesmethode Kleuren Turnen toe te lichten. Eén van de trainers geeft een toelichting over de introductie van deze lesmethode bij G.V. DOS. 

Uitreiking van de DOScars
Tijdens deze bijeenkomst worden ook de DOScars uitgereikt. Deze unieke en ludieke prijzen worden in een informele sfeer door ons erelid, Corrie Pijnenburg, uitgereikt aan bijzondere trainers en leden van G.V. DOS.

De categorieën zijn: 
– Grootste lefgozer
– Pechvogel van het seizoen 2020/2021
– Doorzetter van het jaar
– Meest vocale gymnast
– Meest aanwezig in de zaal
– Opruim ontwijker van het jaar
– Beste thuiscoach
– Onmisbare hulp
– Meest gegroeide hulp
– Van alle markten thuis
– Sponsor van het jaar
– Harde werkers van het seizoen 2020/2021

Laat het ons weten wanneer je bij de ALV aanwezig bent!
Stuur een bericht via deze link. Wij zorgen voor voldoende plekken voor alle aanwezigen. Wij verwachten dat iedereen die aanwezig is bij de ALV rekening houdt met de op dat moment geldende Covid-19 richtlijnen van de overheid.

Het officiële programma duurt ongeveer 1,5 uur
We sluiten af met een hapje en een drankje. Dit wordt verzorgd door de Activiteiten Commissie (AC). Mede dankzij de oproep is de AC weer op volle sterkte. Dit betekent dat we starten met de organisatie van de Clubkampioenschappen aan het eind van dit seizoen.

© 2024 Gymnastiek vereniging DOS Udenhout