Archief voor januari, 2017

14 jan

Huldiging kampioenen tijdens ALV

foto alv hamer

Op 13 januari jl. werd de Algemene Ledenvergadering van GV DOS gehouden. In onze ALV hebben we onder andere onze kampioenen gehuldigd!

Als vereniging streven wij naar leuke trainingen, met succesbeleving, maar als het harde werken c.q. trainen van de leden dan wordt beloond met het eremetaal, vinden wij dat ontzettend fijn.

Onderstaande turners zijn in de prijzen gevallen bij verschillende wedstrijden in de turn- en springsport!

Dames:

Margriet Hurkmans

Fenne van der Velden

Meike Verhoeven

Lonneke Hoving

Juul Bontenbal

Rinke van de Loo

Amy Bouwman

Isis-Ananda Boers

Kim Brekelmans

Yuna van de Wiel

Anne Vermeer

Femke Reinders

Charlotte Jansen

Patricia van Iersel

Elke van Velthoven

 

Springers:

Lotte Hultermansalv samengesteld 1

Tibbe Leniger

Charlotte Jansen

 

Heren:
Sai-Salvador Boers

Yannick de Kort

Pieter van Beerendonk

Tony van Schaardenburg

Bart van Erp

Groepsspringen:

Mika Vervoort

Jasper Weezenberg

Tibbe Leniger

Suze de Bakker

Femke Brekelmans

Maxime Lampe

Meagan van Helden

 

Tijdens de ALV hadden we vier jubilarissen: Jessica van Esch, Angela van Esch, Anja Pijnenburg en Aukje Adriaensen. Allen zijn 12,5 jaar lid van DOS.

alv samengesteld 2

Verder nam GV DOS deel aan de lotenverkoop van de Grote Clubactie. De opbrengst besteden we primair aan de aankoop van materiaal. Voor de springers gaat de wens in vervulling om een “turbo trampoline” aan te schaffen. Dit is een trampoline met grote veerkracht.

Iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt: bedankt met in het bijzonder de volgende meest verkopende personen leden:

 1. Pien van de Wouw
 2. Irene van der Poel
 3. Lyndsey van den Broek

De avond werd afgesloten met de nieuwjaarsborrel!

06 jan

Uitnodiging algemene leden vergadering en nieuwjaarsreceptie

Beste leden,

Graag nodigen we jullie uit voor de DOS ALV op vrijdag 13 januari 2017. Ook
dit jaar combineren we de ALV met de nieuwjaarsreceptie. U bent hier allen
van harte voor uitgenodigd. Ook ouders die belangstelling hebben in het
wel en wee van onze vereniging zijn hierbij van harte welkom.

De agenda van de avond ziet er als volgt uit:

20:00 uur ontvangst

20:15 uur aanvang ALV

 • inleiding
 • vaststellen jaarverslag secretaris
 • verslag van de kascommissie
 • verslag van de jaarrekening van de vereniging
 • vaststellen van de begroting voor het komende boekjaar
 • kwijting en decharge van het gevoerde bestuur
 • benoeming bestuursleden
 • benoeming kascommissie
 • ingekomen voorstellen
 • diversen
 • vaststelling datum volgende jaarvergadering
 • huldiging Kampioenen 2016
 • uitreiking winnaar Grote clubactie

21:15 uur sluiting door de voorzitter

21:20 uur aanvang nieuwjaarsreceptie

De A.L.V. en nieuwjaarsreceptie vinden plaats in het kruisgebouw,

Zeshoevenstraat 31 te Udenhout.

Met vriendelijke groet,
Bestuur G.V. D.O.S.

06 jan

Breng ons in balans!

foto-bestuur-uit-balans-1foto-bestuur-uit-balans-2

Kom bij het GV DOS

afbeelding-bestuurs-plaatje

 

 

 

 

 

Het bestuur van gymnastiek vereniging DOS bestaat momenteel uit vijf personen. Om het werk wat beter te kunnen verdelen en onze doelstellingen te kunnen bereiken zouden we graag minimaal nog twee bestuursleden willen toevoegen aan het bestuur.

Interesse?
Ben je een ouder of familielid van een van onze leden? Voel jij je geroepen om GV DOS vrijwillig te helpen en wil je je op bestuurlijk niveau inzetten? Dan zijn wij op zoek naar jou! Neem dan contact op met bestuur@gvdos.nl.

Bestuurstaken:

Elk bestuurslid heeft een of meerdere aandachtsgebieden onder zijn/haar hoede. Hierin is volop de gelegenheid de eigen creativiteit en talenten in te zetten. Het merendeel van de taken kun je invullen op voor jezelf geschikte momenten.

Bestuursvergaderingen:

De vergaderfrequentie is zesmaal in het jaar. Inclusief voorbereidingstijd vergt een bestuurstaak gemiddeld zo’n vier uur per week.

Wij zijn op zoek naar een ieder die zich wil inzetten! Wat bijvoorbeeld mogelijk is, is jezelf bezighouden met het wedstijdsecretariaat, sponsoring, of als je je prettig voelt bij getallen, dan is het ook zeker mogelijk om je als penningmeester voor GV DOS in te zetten.

© 2024 Gymnastiek vereniging DOS Udenhout